Home
Buitenactiviteiten, Natuurinspiraties
Bomen en Mensen
Inloophuis Groesbeek
Bosrijk
Bomen planten, rituelen
Symboliek
Levensboom of boomkarakter
Bomen en Mensen cadeau geven
Persoonlijk
Zakelijk
Contact
E-mail
 
 
 

Bijzondere bomen

Deze en vele andere verhalen uit ons rijke verleden hebben natuurlijk wel betekenis gehad. Sommige doen wij nu af als puur bijgeloof, toch zijn er ook verhalen die wel degelijk een grond van waarheid in zich hebben. Het salicylzuur dat in wilgenbast zit is de grondstof voor asperine. Bakenbomen zijn wegwijzers die vanaf het water goed te zien zijn, meestal zijn dit populieren. 
Een Mariabeeldje in een linde verwijst naar de oude verering van de godin Freya.

Zowel door het planten van herdenkingsbomen als door kennisverspreiding over de symboliek wil Bomen en Mensen deze volkscultuur en het contact van mensen met bomen levend houden. Herdenken bij een levend symbool is so wie so bijzonder omdat de groei van de boom een eigen aantrekkingskracht heeft.

Een oudere vrouw noemde toen dit soort zaken ter sprake kwamen, spontaan de  achternaam van haar moederskant als "levensboom" en zij had enige jaren daarvoor,  onbewust van het bestaan van boomkarakters, levensbomen en dergelijke, een perenboom in haar tuin geplant. Sommige achternamen in Nederland hebben een connectie met een boom; denk aan appel, peren, eik, els en es. Plaatsnamen waar een boomsoort in voorkomt vertellen doorgaans dat die boom daar in het verleden veel voorkwam.

In de volkscultuur komen geboortebomen, liefdesbomen, kindertjesbomen, orakelbomen, meibomen, doodsbomen, verhuisbomen, schutsbomen, markerings- en bakenbomen, wensbomen, herdenkingsbomen rond historische gebeurtenissen, gerechtsbomen en galgenbomen voor.
Er zijn Heilige bomen en Levensbomen. Zie verder bij symboliek.